Follow Us

member login button png 8

News & Activities

Opportunity to Germany with the Cooperation of between STML and HOCHSCHULE HAMM-LIPPSTADT (HSHL)

The School of Technology Management and Logistics, Universiti Utara Malaysia (UUM) had graciously received the work visit by representatives of Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) from Germany on 15 February 2013 for signing a Letter of Intent (LOI) with UUM. This visit was a returning courtesy visit in response to the initial visit to HSHL by the Dean of STML, Associate Professor Dr. Zulkifli Mohamed Udin previously. This cooperation is one of the programmes previously established under the STML Internationalisation Series.

Read more ...

SIPTIK IV Tingkatkan Kebolehpasaran Graduan

Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi & Logistik (STML) dengan kerjasama Pusat Kerjasama Universiti-Industri (CUIC) telah mengadakan Simposium Pengurusan Teknologi, Operasi dan Logistik 2013 (SIPTIK IV)yangbertemakan'Green Technology, Innovation and Commercialization Towards Sustainability’ pagi tadi.

Read more ...

Bengkel Kaedah Turnitin Serta Taklimat Citation JCR/SCOPUS/ISI dan Journal Tiering STML

Pust Pengajian Pengurusan Teknologi & Logistik (STML) telah mengadakan Bengkel kaedah Pengunaan Turnitin & Citation JCR/SCOPUS/ISI and Journal Tiering pada Selasa 19 Mac di bawah anjuran bersama Jawatankuasa Penerbitan serta Latihan & Seminar. Ianya khususnya untuk semua staf akademik STML.

Bengkel ini telah dikendalikan oleh Encik Muhammad Mazlan B. Jalla dan Puan Hanie Azyyati Binti Abdul Jalil dari Unit Perpustakaan (PSB) bertempat di Bilik Mesyuarat Utama STML. Sesi pertama selama 2 jam adalah pendedahan secara praktikal & taklimat mengenai Kaedah Pengunaan TURNITIN (Detect PLAGIARISM: similarity). Ini diikuti dengan sesi kedua bermula 11.30 pagi selama 2 jam iaitu taklimat berkenaan dengan Journal berindeks ISI/Scopus, JCR dan Journal Tiering.

UUM, POLIMAS Terus Kerjasama

Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS) akan bekerjasama melalui perkongsian maklumat berkaitan bidang pengurusan dan pengkomersilan produk.

Dekan Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi & Logistik (STML) UUM, Prof Madya Dr Zulkifli Mohamed Udin, berkata kerjasama ini boleh dilaksanakan dalam pelbagai aspek khususnya penyelidikan, runding cara, pengurusan dan juga teknikal sesuai dengan kepakaran masing-masing.

Read more ...

 • 1.png
 • 01.png
 • 10.png
 • 41.png
 • 51.png
 • 61.png
 • 71.png
 • 91.png
 • mqa2023.png
 • setara2023.png
 • sirim_footer.png