Follow Us

member login button png 8

Program “Skill For Future 2020: Bake with Youngsters” ini diadakan bertujuan untuk mencungkil bakat anak-anak muda serta memberi pendedahan kemahiran membuat kek dan roti kepada mereka untuk kegunaan masa yang akan datang. Memandangkan ekonomi negara kita tidak bearada dalam tahap yang begitu stabil, dengan adanya kemahiran yang diterapkan kepada mereka akan memberikan mereka satu nilai tambah untuk mereka hadapi pada masa akan datang. Program ini adalah kerjasama antara Kelab Logistik dan Pengangkutan (LOGTRANS) yang tergolong daripada 21 orang (Sila Rujuk Lampiran 1) dan pihak Maahad Tahfiz Vokasional Aman Bistari. Objektif utama program ini adalah bertujuan untuk membantu mengasah bakat dalam bidang membuat kek dan roti dalam kalangan pelajar Maahad Tahfiz Vokasional Aman Bistari, untuk memberi sedikit pendedahan dalam menguruskan perniagaan kepada pelajar Maahad Tahfiz Vokasional Aman Bistari serta untuk membina hubungan antara pihak UUM khususnya STML dan pihak Maahad Tahfz Vokasional Aman Bistari.

read more 

 • 1.png
 • 01.png
 • 10.png
 • 41.png
 • 51.png
 • 61.png
 • 71.png
 • 91.png
 • mqa2023.png
 • setara2023.png
 • sirim_footer.png