Follow Us

member login button png 8

Satu bengkel pemantapan Tenaga Pengajar Halal (TPH) telah diadakan pada 26 Oktober 2017 bertempat di Bilik Mesyuarat Insanfikir, TISSA UUM. Bengkel ini telah melibatkan penyertaan dari tenaga pengajar halal yang terdiri dari pensyarah IBS dan felo-felo Asean Halal Association (AHAL), Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi & Logistik (STML). Bengkel ini telah dikendalikan sepenuhnya oleh Ustazah Rosyadah Ramli, Penolong Pengarah dari Bahagian Pengurusan Halal, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah.

Bengkel bertujuan memantapkan lagi ilmu dan pengetahuan para ahli TPH sebagai persediaan sebelum memulakan penawaran modul eksekutif halal pada tahun hadapan. Pusat Latihan Eksekutif Halal IBS UUM dijangka mula menawarkan sijil eksekutif halal dan audit dalaman halal bermula Januari 2018 menggunakan kepakaran ahli TPH yang telah dilantik pihak Majlis Profesional Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Sekian.

 • 1.png
 • 01.png
 • 10.png
 • 41.png
 • 51.png
 • 61.png
 • 71.png
 • 91.png
 • mqa2023.png
 • setara2023.png
 • sirim_footer.png