Follow Us

member login button png 8

Events

Kembara Alumni di Melaka

Pusat Alumni meneruskan program Kembara Alumni ke selatan tanah air dan berkesempatan untuk menjejak alumni di Melaka dalam usaha mengeratkan hubungan alumni dengan pihak Universiti.

Pusat Alumni memulakan program dengan melakukan kunjungan hormat ke pejabat Dr. Mohd Syaiful Rizal Abdul Hamid, Dekan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia tahun 2001.

Read more ...

Alumni Futsal Fiesta 2013

Alumni Futsal Fiesta 2013 yang dianjurkan oleh Pusat Alumni Universiti Utara Malaysia (UUM) merupakan salah satu aktiviti tahunan dan ia merupakan penganjuran kali ketiga semenjak ia dimulakan pada tahun 2011. Antara objektif utama aktiviti tersebut diadakan adalah untuk mengeratkan hubungan alumni dengan pelajar, di samping merapatkan jalinan hubungan sesama alumni.

Read more ...

Alumni UUM Rasmikan Minggu Karnival Kerjaya dan Keusahawanan UUM 2013

Menyedari kepentingan alumni dalam pembangunan Universiti, Universiti Utara Malaysia (UUM) telah menjadikan usaha untuk mengeratkan hubungan alumni sebagai salah satu agenda utama Universiti. Pengiktirafan kepada kejayaan alumni merupakan salah satu usaha untuk mencapai objektif tersebut.

Dalam merealisasikan perkara tersebut, Dato’ Md Nizam Md Sheriff, Pengarah Eksekutif Maya Maju (M) Sdn. Bhd. telah diberi peluang untuk merasmikan Minggu Karnival Kerjaya dan Keusahawanan UUM 2013. Beliau merupakan alumni UUM dalam bidang Ekonomi tahun 1994. Beliau telah menerajui syarikat tersebut dan mencapai pelbagai kejayaan dalam bidang pembinaan. Antara kejayaan terbesar beliau ialah menyiapkan Istana Negara yang baharu.

Read more ...

 • 1.png
 • 01.png
 • 10.png
 • 41.png
 • 51.png
 • 61.png
 • 71.png
 • 91.png
 • mqa2023.png
 • setara2023.png
 • sirim_footer.png